CVUSC Thunder (Kelly) vs U17G Gorge/Lakehill

HCFC U17B (Nowak) vs U17B Bays United

PRYSA Strikers (Milsom) vs U14G Cowichan

PRYSA Energy (Leach) vs U14B Bays United

PRYSA Eagles (Vanderkemp) vs U15G VAFC-Blaze

PRYSA Panthers (Rice) vs HCFC U17B (Nowak)

PRYSA Panthers (Rice) vs CVUSC Titans (Cameron)