Nanaimo U17B (Corbeil) vs U17B Bays United

NUFC (Bradley) vs CVUSC Thunder (Kelly)

Nanaimo U15G (Dunn) vs CRYSA Royals (Nimmon)

Nanaimo U12/13G-2 (Toop) vs PRYSA U12G (Foley)

Nanaimo U12/13G-1 (Quarnstrom) vs CVUSC Reign (Warren)

Nanaimo U13B (Lim) vs Nanaimo U12/13 (Bond)

Nanaimo U12B-1 (Eck) vs OYSS U12/13B (Robinson)

Nanaimo U14B (Roden) vs CRYSA Thunder (Cizmic)

Nanaimo U15B (Wasserman) vs PRYSA Energy (Leach)

Nanaimo U12B-2 (Blumentrath) vs MIYSA Mariners1 (Rodgers)