AVYSA Athletics (Chase) vs NSG- Thunder

AVYSA Athletics (Chase) vs U17G Prospect Lake/Peninsula

AVYSA United (Cross) vs Nanaimo U14B (Roden)

CVUSC Wildfire (Stevens) vs MI/OY Mariners (Rankin)

AVYSA Athletics (Chase) vs PRYSA Eagles (Vanderkemp)

AVYSA Athletics (Chase) vs CVUSC Blaze (Oldale)

CRYSA Blues United (Hues) vs CVUSC Strikers Red (Merrick)

OYSS (Robinson) vs Nanaimo U12B-2 (Blumentrath)

AV United (Mahovlic) vs CVUSC U12B-2 (Cordocedo)

Nanaimo U13 (Lim) vs CVUSC (Cordocedo)